Státní podpora


Využijte státní příspěvek na pořízení auta: jednou za 7 let máte nárok až na 200 tisíc korun. Každý měsíc získejte příspěvek na mobilitu.

Lidé s postižením mohou dostat od státu příspěvek na pořízení nového nebo jetého auta až do výše 200 tisíc korun. O příspěvek mohou požádat jednou za 7 let (platí od 1. ledna 2018).
 
Zákony nazývají auto pro handicapované zvláštní pomůckou.
 
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku v podobě motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.
 
Seznam zdravotních postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání najdete zde (na konci zákona jako jeho příloha).
 
Příspěvek na motorové vozidlo může dostat osoba starší tří let.
 
Podmínkou je, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.
 
Výše příspěvku se stanoví vzhledem k příjmu žadatele a příjmu osob společně s ním posuzovaných. Od 1.1.2018 se již neposuzují četnost a důvody dopravy ani sociální a majetkové poměry žadatele a jeho rodiny.

Příspěvek bude nově poskytnut na 84 kalendářních měsíců – 7 let (tato lhůta neplatí, pokud osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popř. bylo od jeho vrácení upuštěno). 

Pro výpočet výše příspěvku na auto dle nových kritérií od 1.ledna 2018 je třeba spočítat si životní minimum jednotlivce či rodiny v případě společně posuzovaných osob a porovnat ho s příjmy stanovenými legislativou:

Životní minimum (ŽM) jednotlivce je 3 410,- Kč. V případě posuzování více osob je ŽM pro první dospělou osobu 3 140,- Kč, pro každou další dospělou osobu 2 830,- Kč, pro nezaopatřené děti do 6 let věku 1 740,- Kč, ve věku 6 – 15 let 2 140,- Kč a ve věku 15 – 26 let 2 450,- Kč. Za příjem JE POVAŽOVÁN příjem zaměstnance, příjem OSVČ, příjem z invalidního/starobního důchodu, příjem z nájmu, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, výživné, vybrané dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, rodičovský příspěvek), příspěvek na živobytí. Mezi příjmy SE NEPOČÍTÁ příspěvek na péči (příjemcem je klient), příjem z příspěvku na péči, pokud ho pobírá fyzická osoba z okruhu společně posuzovaných osob (pečující rodinný příslušník), náhrady škody, nadační příspěvky, stipendia, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku.

Odstupňování výše příspěvku na nákup motorového vozidla dle příjmů:
1) 200 000,- Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob nižší nebo roven 8násobku životního minima nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě

2) 180 000,- Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 8násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 9násobku

3) 160 000,- Kč, bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 9násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 10násobku

4) 140 000,- Kč, bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 10násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 11násobku

5) 120 000,- Kč, bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 11násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 12násobku

6) 100 000,- Kč, bude-li příjem žadatel, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 12násobek životního minima.

Pokud Vám ÚP přizná příspěvek na nákup motorového vozidla, můžete si po jeho zakoupení požádat Finanční úřad o vrácení zaplaceného DPH, a to v některých případech i u ojetého vozu (Více o odpočtu DPH zde). 
 
V některých případech je nutné státní příspěvek vrátit (kdy taková situace nastane zjistíte zde).
 
O příspěvek na pořízení motorového vozidla i o příspěvek na mobilitu žádejte na pobočkách Úřadu práce České republiky. 

(seznam kontaktů zde)
(formuláře žádostí najdete zde)

Lhůta pro využití příspěvku se počítá od data jeho vyplacení úřadem a je 3měsíční. Zákon zároveň uvádí, že úřad práce může určit lhůtu jinou (většinou delší), a to především v případech, kdy si např. osoby s handicapem zároveň vozidlo nechají upravovat či čekají na rozhodnutí dalších dárců - třeba nadačních fondů.

Co se týká zpětného využití příspěvku, v zákoně to zakotveno není, nicméně z praxe je známo velké množství případů, kdy rodina nemohla čekat na rozhodnutí úřadu, vozidlo zakoupila dříve a následně dojednávala s úřadem práce i prodejcem vozu, jak to vyřešit.

K úpravě auta (ruční ovládání, nakládání vozíku apod.) lze použít další příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky. Jeho maximální výše činí 350 000 Kč s 10procentní spoluúčastí žadatele (pokud je ale cena úpravy nižší než 24 000 Kč, příspěvek se neposkytne, pokud žadatel neprokáže "nedostatečné příjmy").
 
Kromě příspěvků na pořízení a na úpravu motorového vozidla má handicapovaný také nárok na pravidelný příspěvek na mobilitu ve výši 550 korun měsíčně (částka platí od 1. ledna 2018).
 
Nárok má na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ve II. či III. stupni (ZTP, ZTP/P) a zároveň se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována (stvrzuje se čestným prohlášením).

Podmínkou je, že osobě nejsou poskytovány pobytové sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, zdravotnické zařízení ústavní péče), nicméně i osoba v ústavní péči si může v případech hodných zvláštního zřetele podat žádost o příspěvek na mobilitu.
 
PRO PODROBNÉ INFORMACE K NÁKUPU A VÝBĚRU AUTA SE OBRAŤTE NA PARTNERY PROJEKTU AUTA BEZ BARIÉR.


prosinec
11

Přibývá různých možností, jak z běžného vozíku udělat rychlý električák, se kterým se dá vyrazit na výlet, za nákupy nebo třeba na krátkou vyjížďku... více
červenec
17

Někteří handicapovaní auto neřídí, jiní ho naopak zvládají bez sebemenších problémů. Pak jsou tu lidé s takovým postižením, že je pro mnohé nepředs... více
duben
27

Jarní ženevský autosalon představil největší automobilové novinky pro letošní rok. Handicapovaní se mají na co těšit. více
Starší články

Časopis Můžeš        Časopis Můžeš  

Konto BARIÉRY podporuje časopis o překonávání bariér Můžeš a spolupracuje s portálem AutemBezpečně.cz


Konto Bariéry - Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Tel.: (+420) 224 214 452, nadace77@bariery.cz Web by EMWAC Group | Design by OgilvyInteractive
Kentico logo