Státní podpora


Využijte státní příspěvek na pořízení auta: jednou za 10 let máte nárok na 200 tisíc korun. Každý měsíc získejte příspěvek na mobilitu.

Lidé s postižením mohou dostat od státu příspěvek na pořízení nového nebo jetého auta až do výše 200 tisíc korun. O příspěvek mohou požádat jednou za 10 let.
 
Do konce roku 2011 činil příspěvek 100 tisíc korun a úřady jej přiznávaly jednou za pět let.
 
Zákony nazývají auto pro handicapované zvláštní pomůckou.
 
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku v podobě motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.
 
Seznam zdravotních postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání najdete zde (na konci zákona jako jeho příloha).
 
Příspěvek na motorové vozidlo může dostat osoba starší tří let.
 
Podmínkou je, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.
 
Výše příspěvku na motorové vozidlo úřady stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům.
 
V některých případech je nutné státní příspěvek vrátit (kdy taková situace nastane zjistíte zde).
 
O příspěvek na pořízení motorového vozidla i o příspěvek na mobilitu žádejte na pobočkách Úřadu práce České republiky. 

(seznam kontaktů zde)
(formuláře žádostí najdete zde)

Lhůta pro využití příspěvku se počítá od data jeho vyplacení úřadem a je 3měsíční. Zákon zároveň uvádí, že úřad práce může určit lhůtu jinou (většinou delší), a to především v případech, kdy si např. osoby s handicapem zároveň vozidlo nechají upravovat či čekají na rozhodnutí dalších dárců - třeba nadačních fondů.

Co se týká zpětného využití příspěvku, v zákoně to zakotveno není, nicméně z praxe je známo velké množství případů, kdy rodina nemohla čekat na rozhodnutí úřadu, vozidlo zakoupila dříve a následně dojednávala s úřadem práce i prodejcem vozu, jak to vyřešit.

K úpravě auta (ruční ovládání, nakládání vozíku apod.) lze použít další příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky. Jeho maximální výše činí 350 000 Kč s 10procentní spoluúčastí žadatele (pokud je ale cena úpravy nižší než 24 000 Kč, příspěvek se neposkytne, pokud žadatel neprokáže "nedostatečné příjmy").
 
Kromě příspěvků na pořízení a na úpravu motorového vozidla má handicapovaný také nárok na pravidelný příspěvek na mobilitu ve výši 400 korun měsíčně.
 
Příspěvek na mobilitu je určen osobám od 1 roku, která nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015)
 
Dále těm, kteří se opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravováni a těm kterým nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
 

ČLÁNEK Z MAGAZÍNU MŮŽEŠ O STÁTNÍM PŘÍSPĚVKU PŘINÁŠÍ DALŠÍ TIPY A RADY K JEHO ZÍSKÁNÍ:

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK: JAK NA NĚJ? (čtěte zde)

PRO PODROBNÉ INFORMACE K NÁKUPU A VÝBĚRU AUTA SE OBRAŤTE NA PARTNERY PROJEKTU AUTA BEZ BARIÉR.


říjen
5

Automobilky v polovině září na výstavišti ve Frankfurtu ukázaly své novinky pro příští léta. Představily dva silné trendy: Stále populárnější kateg... více
srpen
10

Potřebujete-li ve voze ruční řízení, předváděcí jízdu můžete absolvovat obvykle jen jako spolujezdec. Redakce časopisu Můžeš však dostala možnost n... více
červen
19

Projekt sdružuje prodejce nových aut, kteří se umějí postarat o zákazníka s handicapem – poradí s výběrem vozu, se státním příspěvkem či odpo... více
Starší články

Časopis Můžeš        Časopis Můžeš  

Konto BARIÉRY podporuje časopis o překonávání bariér Můžeš a spolupracuje s portálem AutemBezpečně.cz


Konto Bariéry - Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, Tel.: (+420) 224 214 452, nadace77@bariery.cz Web by EMWAC Group | Design by OgilvyInteractive
Kentico logo